CZESKIE PRAWO JAZDY

CZESKIE PRAWO JAZDY
Kategorie jakie u nas uzyskasz
Kat. A, Kat. B., Kat. C, Kat. D, Kat. E do B  Kat. E do C  Kat E do D

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie lub przez darmowy komunikator WhatsApp
 +420 721164969  /czeski numer/
Czeskie prawo jazdy

Prawo jazdy

niemieckie prawo jazdy bez egzaminów  brytyjskie prawo jazdy online  szwajcarskie prawo jazdy przez Internet  prawo jazdy kategorii B w Austrii Rumuńskie prawo jazdy Cena Online  węgierskie prawo jazdy za 31 dni  polskie prawo jazdy  holenderskie prawo jazdy portugalskie prawo jazdy  prawo jazdy UE  rosyjskie prawo jazdy  hiszpańskie prawo jazdy Złóż wniosek o włoskie prawo jazdy Zarejestrowana szwedzka licencja nurkowa  francuskie prawo jazdy przez Internet  prawdziwe belgijskie prawo jazdy prawo jazdy zarejestrowane w CSDD na Łotwie Kanadyjskie prawo jazdy bez egzaminów  słowackie prawo jazdy za 5 dni  prawo jazdy Republiki Czeskiej  zarejestrowane greckie prawo jazdy  online duńskie prawo jazdyZdobądź norweskie prawo jazdy w 31 dni Zarejestrowane irlandzkie prawo jazdy   niemieckie zezwolenia na pobyt online Uzyskaj pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii w ciągu 3 dni  online zezwolenie na pobyt w Hiszpanii  pozwolenia na pobyt w UE  belgijskie zezwolenie na pobytUzyskaj pozwolenie na pobyt we Włoszech  walidację MPU  paszport holenderski  paszporty UE  niemieckie paszporty online  paszporty brytyjskie  paszporty amerykańskie Karta pobytu w Holandii zarejestrowaną szwedzką kartę pobytu Uzyskaj pomoc wizową online austriacki paszport online    portugalski   niemieckie prawo jazdy bez   brytyjskie prawo jazdy onlineKup szwajcarskie prawo jazdy przez Internet  prawo jazdy kategorii B w Austrii
prawo jazdy

Prawo jazdy z Czech

Prawo jazdy Czechy wyjazd | Prawo jazdy Czechy oferty | Prawo jazdy Lwów | Prawo jazdy Czechy kontakt | Prawo jazdy Czechy | Kursy na prawo jazdy Ukraina | Kursy na prawo jazdy Słowacja | Kursy na prawo jazdy Czechy | Kurs na prawo jazdy Ukraina | Kurs na prawo jazdy Słowacja | Kurs na prawo jazdy Czechy | Ile kosztuje prawo jazdy na Ukrainie | Egzaminy prawo jazdy Ukraina | Egzaminy prawo jazdy Słowacja | Egzaminy prawo jazdy Czechy | Egzaminy na prawo jazdy Słowacja | Egzaminy na prawo jazdy Słowacja | Egzaminy na prawo jazdy Czechy | Egzamin prawo jazdy Ukraina | Egzamin prawo jazdy Słowacja | Egzamin prawo jazdy Czechy | Egzamin na prawo jazdy Słowacja| Egzamin na prawo jazdy Słowacja | Egzamin na prawo jazdy Czechy | Czeskie prawo jazdy kontakt | Czeskie prawo jazdy | Czechy egzamin na prawo jazdy | Słowackie prawo jazdy w Polsce | Słowackie prawo jazdy cena | Słowackie prawo jazdy | Słowacja egzamin na prawo jazdy | Prawo jazdy za granicą | Prawo jazdy ze Slowacji | Prawo jazdy z Czech | Prawo jazdy we Czechach kontakt | Prawo jazdy w Słowacji | Prawo jazdy w Polsce | Prawo jazdy w Czechach oferta | Prawo jazdy w czechach namiary | Prawo jazdy w Czechach kontakt | Prawo jazdy Słowacja | Prawo jazdy słowackie w Polsce | Prawo jazdy Słowacja kontakt | Prawo jazdySłowacjacena | Prawo jazdy Słowacja| Prawo jazdy na Słowacja cena | Prawo jazdy na Słowacji.
  Prawo jazdy z Czech
  Masz dość niezdawania  egzaminów w Polsce? A może nie chcesz przystępować do egzaminu na prawo jazdy w naszym kraju, bo i tak wiesz, że nie zdasz? Zapraszamy na kursy prawa jazdy do Czech !
  Czeskie prawo jazdy
  Czeskie prawo jazdy jest honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, 

  Czechy prawo jazdy

  Prawo jazdy z Czech jest dużo łatwiejsze do zdobycia niż polskie prawo jazdy .Procedura jest prosta , wystarczy się skontaktować z nami i uzyskasz wszystkie informacje na temat czeskiego prawa jazdy.
  Czeskie prawo jazdy

  Kategorie prawa jazdy

  KATEGORIA AM PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA
  :motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA A1 
  PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA A2 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:
  motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdyKATEGORIA A PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia;pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA B PRAWA JAZDY 
  UPRAWNIA DO KIEROWANIA:pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdyciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA B+E PRAWA JAZDY 
  UPRAWNIA DO KIEROWANIA:zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP);Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B łącznie z C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA C PRAWA JAZDY 
  UPRAWNIA DO KIEROWANIA:pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusupojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA C+E PRAWA JAZDY
   UPRAWNIA DO KIEROWANIA:pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepązespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdyKATEGORIA C1 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu;zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP).Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA C1+E PRAWA JAZDY 
  UPRAWNIA DO KIEROWANIA:zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdyKATEGORIA D PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:autobusem;zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  KATEGORIA D+E PRAWA JAZDY 
  UPRAWNIA DO KIEROWANIA:zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy;zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E.KATEGORIA D1 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m;zespołem pojazdów złożonym z autobusu opisanego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg dmc);pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).Wiek wymagany do uzyskania kategorii D1 to 21 lat.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdyKATEGORIA D1+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:zespołem pojazdów składającym się z takiego autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, i przyczepy;zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).Wiek wymagany do uzyskania kategorii D1 to 21 lat.Zacznij kurs zawierający pełną bazę pytań na prawo jazdy
  DODATKOWE INFORMACJE:Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:C i C+E wynosi 18 lat;D i D+E wynosi 21 lat.Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:23 lata lub21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.Wymagany minimalny wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:18 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii A, C i C+E;19 lat - dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kategorii D.Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A;19 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C;21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D.Prawo jazdy kategorii T uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). 
  Osoba ubiegająca się o uprawnienia kategorii T musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku przystępowania do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców.Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.
  Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez starostę, na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.
  Szukaj